Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 14 januari 2017 tot en met 9 december 2017. De eerstvolgende keer is op 9 december 2017

  • Locatie: Mae Uku
  • Toekomstige data:

Wederom organiseert Mae Uku elke 2e zaterdag iedere maand een wandeltocht van 5-10-15 km. Iederéén kan á 1,50 euro en incl. koffie/thee meedoen. Ná inschrijving tussen 08.30 – 09.00 uur krijgt elke deelnemer een kopie van de te lopen route. Met de groep of individueel kan er gelopen worden op eigen tempo. Wandelen, snelwandelen of hardlopend…… sluitingstijd in Mae Uku zal worden gehouden op 12.15 uur aan de Prins Hendrikstraat 35A – in de Molukse wijk – te Oost Souburg. Vijf kilometer per uur is haalbaar…..

Zaterdag 12 augustus was het een aangepaste, nl. een heuse sponsor-wandeltocht voor het goede doel. De laatste stand bedroeg de totaalopbrengst 498,96 euro met dank aan alle deelnemers en zeker ook alle vrijwilligers die hebben bijgedragen. En we gaan er ermee door. Waarschijnlijk in 2018 weer. Let dus op de website of meld je aan als vrijwillige medewerker!

Klik voor de sponsorformulier>>>>>>>>SouMiKou-formulier