Ook dit jaar wordt er een HAPJES-B I N G O georganiseerd door Mae Uku waarvan de opbrengsten bestemd zullen zijn voor onze MidZomer-wijkFeest op 9&11 augustus 2018.

Op zaterdag 26 mei in ons Mae Uku gebouw, Prins Hendrikstraat 35A, 4388 KM – in de Molukse Wijk – te Oost Souburg.

is de kaartverkoop al vanaf 18.30 uur

en start de bingo om 19.00 uur. Iederéén is natuurlijk van harte welkom = GRATIS ENTREE.

 

R U M A H   M A K A N

Ook staan weer onze culinaire etentjes ‘Rumah Makan’ op de agenda 2018,

nl op vrijdag 22 juni en vrijdag 6 juli op de planning, waarvan de opbrengsten eveneens bestemd is t.b.v. de organisatie van ons jaarlijkse M idZ omerwijkF eest2018.

Inschrijven kan al per email voor de Rumah Makan via: stichting@mae-uku.nl en/of  via  Mesak Lopulissa, naar y.lopulissa@zeelandnet.nl