Over ons

E-mail stichting@mae-uku.nl 

Wijkgebouw: Prins Hendrikstraat 35A, 4388 KM Oost-Souburg (Molukse Wijk Souburg)

IBAN: NL12RABO 01544 75 831

nr Kamer van Koophandel: 20160963

Doelstelling (statuten) Stichting Mae Uku:

  1. het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur;
  2. belangen behartigen van de Molukse gemeenschap;
  3. activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening en recreatie voor de Molukse gemeenschap en anderen;
  4. participeren in de multiculturele samenleving;
  5. informatie verschaffen over de Molukse gemeenschap en de Molukken;
  6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur & Ondersteuning Stichting Mae Uku:

Edwin Matitaputty  – voorzitter (waarnemend)

Nona Pentury-Waisapy –  secr (06 24693736)

Mona Matitaputty-Soplanit – lid

Gabe Waisapy –  Back-Office (BO),  p/a  Reggestraat 10, 4388 RR Oost-Souburg –  App/Sms/Mobiel 06 55336740 

Ondersteunende leden aangaande bestuurlijke zaken kan Mae Uku verder rekenen op:

Kedy Latuheru  –  Elsa van Garsel-Titaley  –  Paul Latuheru  –  Naomi Jansen-Lekatompessy 

Chana vd Vlies-Waisapy   –  Ben Sekewael  –  Roel Latuheru  –  Angela Latuheru –  Hanny Wildenberg-Sarioa

 

Klik & bekijk/lees ook:

.. Mae-Uku onststaan en geschiedenis

.. Jaarverslag2015versie2