Kirikanang: Wandelprogramma 2019

Morgen, zaterdag 8 december is alweer de laatste wandeltocht van het jaar 2018. Ook volgend jaar 2019 staat, zoals jullie op bijgaande flyer zien, de werkgroep van SouMiKou garant voor een sportief en gezellig wandeljaar, standaard elke 2e zaterdag (uitgezonderd onze sponsorwandeltocht in de maand juni de 3e zaterdag). Natuurlijk is een ieder van harte welkom. Na betaling deelnemersbijdrage ad 1,50 (incl. koffie/thee) krijg je ook nu weer een kopie van de gewenste wandelroute van 15, 10, of 5 km. Vertrek is tussen 08.30-09.00 uur is als vanouds vanuit ons Mae Uku wijkgebouw aan de…

Simon Wattimena (71) overleden

Afgelopen zaterdag 1 december is Simon Wattimena op 71-jarige leeftijd  in het ziekenhuis te Gent in België overleden. Op woensdag 5 december is er gelegenheid tot condoleren in uitvaartcentrum Overtoom Groen, van 19.00 tot 20.30 uur. Adres: Van Dishoeckstraat 620, 4382 XW Vlissingen. Op donderdag 6 december vindt de uitvaartdienst plaats in Moluks kerkgebouw Beth Cherem. Gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur. Aanvang kerkdienst: 14.00 uur Adres: Burgemeester Stemerdinglaan 123a 4388 JX Oost-Souburg Na afloop van de uitvaartdienst vind de crematie in besloten kring plaats. Ons Mae Uku gebouw is gedurende deze donderdag beschikbaar voor…

Restaurant Bandoeng steunt Morekau op Ceram

“PITTIGE AKTIE” Bandoeng 45 jaar “ 45-jarig Bandoeng start pittige voedsel-aktie voor Indonesië” Donderdag 6 december bestaat Indisch Restaurant Bandoeng 45 jaar met nog steeds dezelfde eigenaar sinds de oprichting in 1973. Naast onze jubileumactie in de maand december waarmee iedereen voor slechts 45 Hollandse Guldens van ons welbekend Javaans Buffet kan genieten willen we ook graag iets (blijven) doen voor een goed doel. 5 jaar geleden zijn we begonnen om de bewoners van het Moluks verzorgingstehuis Tabadila in Middelburg te sponsoren met als gevolg dat we dit jaar (op donderdag 29 november a.s.) reeds…

Dekat di Hati infoavond in Mae Uku

Ter informatie: Beste vrienden van Dekat di Hati. Zoals bekend hebben wij vorige maand weer een bezoek gebracht aan de Molukken. Op vrijdag 23 november ‘s aanstaande organiseert de Stichting Dekat di Hati een informatieavond voor donateurs en belangstellenden. Tijdens deze avond informeren we de aanwezigen over de voortgang van bestaande en nieuwe projecten. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door de lokale band “Friends” Jullie zijn allemaal welkom. De bijeenkomst vindt plaats bij de Stichting Mae-Uku, Prins Hendrikstraat 35a te Oost-Souburg en start om 20.00 uur. Samen met de Stichting Titane en de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon…

Vrijwilligers gezocht voor Mae Uku

Al een paar maanden draait een aantal – ook nieuwe – vrijwilligers met  het huidig bestuur mee om de nodige zaken aan te pakken binnen onze Stichting Mae Uku. Door de vacatures die open staan houdt het bestuur middels de genoemde ondersteuning de dringende/lopende zaken goed bij. De vacatures die we graag opgevuld willen zien, zijn momenteel: vrijwilligers die willen aanschuiven voor een bestuursfunctie vrijwilligers die de huidige werkgroep Ouderen wilt ondersteunen vrijwilligers die willen aansluiten bij ons huidige groep van beheerders (van het Mae Uku gebouw) vrijwilligers die zich willen opgeven voor de andere…

Willem Rikumahu (58) overleden

Afgelopen maandag 5 november is Willem Rikumahu overleden. Willem ligt nu opgebaard in het uitvaartcentrum H. Jobse, Bachweg 2 te Middelburg. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 10 november van 10.00-10.45 uur, waarna om 11.00 uur de dienst zal plaatsvinden. Daarna wordt om 15.15 uur Willem in besloten kring gecremeerd.

30-seconden spel en/of wandelen bij Mae Uku

In navolging van de leuke opzet o.l.v. Nanda Telussa van de ’30-seconds spel’ van de afgelopen Midzomerfeest2018 zijn de reacties zodanig dat ook nu weer een hele avond zal worden geprogrammeerd in Mae Uku. Met het MZF werden er groepjes gevormd en werden vragen gesteld waarbij ‘kennis in het algemeen’ van belang is om binnen 30 seconden het juiste antwoord te kunnen geven. Juist, dat gaat allemaal in een rap tempo en ja je wordt gewoon gedwongen om als groep samen te werken en snel en op tijd te reageren en de punten te vergaren…

Met Mae Uku in beweging!

Bewegen is gezond. Wandelen jullie de 2e zaterdag van de maand óók allemaal mee? Ook voor zaterdag 13 oktober start de werkgroep SouMiKou vanuit het Mae Uku-gebouw – in de Molukse wijk te Oost Souburg – weer de maandelijkse 2e zaterdag-wandeltocht met routes van 5, 10 en 15 km. Deelnemers krijgen na inschrijving – inclusief koffie/thee e.a. – een kopie van de route voor de gewenste afstand. Start is weer tussen  08.30 – 09.00 uur, individueel of groepsgewijs kan een ieder zijn/haar eigen wandeltempo bepalen. Deelnemers met een eigen wandelboekje worden uiteraard voorzien van een stempel en/of sticker…

Wedstrijd en Boekpresentatie Simon Tahamata

Op donderdag 11 oktober a.s. wordt op sportpark De Toekomst (sportcomplex AJAX) het nieuwe boek van Tonny van der Mee over Simon Tahamata gepresenteerd. Voorafgaande aan deze boekpresentatie speelt Lucky Ajax om 18:30 uur een wedstrijd tegen Maluku Allstars. Het boek van Tonny van der Mee is vanaf vrijdag 12 oktober a.s. verkrijgbaar bij de grotere boekhandels: ‘Als Simon Tahamata geen profvoetballer was geworden, had hij misschien meegedaan aan de Molukse gijzelingsacties in de jaren ’70. ‘Ik had één van hen kunnen zijn’. In plaats daarvan werd hij voetballer! Hij debuteerde als 20-jarige in het…