Vlissingen Helpt Ambon!

Benefiet Koren Concert  op 22 februari  in de St.Jacobskerk   te Vlissingen ten gunste  van de oogkliniek Ambon.

De Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) organiseert op zaterdag 22 februari een Benefiet Koren Concert in de St. Jacobskerk te Vlissingen. Daaraan zullen aansprekende koren meewerken, namelijk

het Zeeuws Byzantijns koor, het Schelde Loodsen koor, het Familie-Koor Salamony (Moluks) en het Mannenensemble Lezzom.

Het concert krijgt een Moluks tintje door voor en na het programma Molukse muziek ten gehore te brengen en natuurlijk horen daar Molukse hapjes bij.

Vanaf 2004 heeft SSVA  jaarlijks operatie teams uitgezonden om met name staaroperaties te verrichten. Staar komt in verhouding veel voor in de tropen. Door een tamelijk eenvoudige operatie kan deze oogaandoening verholpen worden en is de patiënt weer in staat zijn werk en leven op een gezonde manier voort te zetten.

In Indonesië is het niet vanzelfsprekend dat men geholpen kan worden als men last heeft van staar. Het is afhankelijk van of je niet of wel verzekerd bent en van je inkomen. Aangezien het grootste gedeelte van de bevolking onder de armoedegrens leeft, zijn er dus veel potentiële patiënten niet in staat de operatie te betalen. Zij zijn dan gedoemd op een relatief jonge leeftijd uiteindelijk blind te worden, niet meer te kunnen werken en verder weg te zakken in de armoede.

Een staaroperatie is een vorm van armoedebestrijding, die zeer effectief en menswaardig is.

SSVA hanteert het principe dat ontwikkelingssamenwerking eindig moet zijn. Het is niet de bedoeling hulp te bieden tot in lengte van dagen, maar juist de hulp op een gepaste manier af te bouwen, zodat het werk voortgezet kan worden door eigen mensen. Ontwikkelingshulp is gericht op zelfzorg, op eigen benen staan en je eigen koers kunnen bepalen.

Om die reden is een Oogkliniek een goed initiatief voor Ambon. Na overleg met de gemeente Ambon is besloten gezamenlijk een oogkliniek op te zetten. Ambon zelf heeft geïnvesteerd in het pand en betaalt het personeel.

De missie van de oogkliniek is het ervoor te zorgen dat ook de aller armsten kunnen worden geholpen en SSVA draagt daaraan bij. Afgesproken is dat de kosten voor de medische inrichting, opleiding en coaching van personeel, en het in werking stellen van de managementstructuur  voor rekening van de SSVA komt.

Gericht op dit doel  wordt een Benefiet Koren Concert  op 22 februari (20 u. -22.30 u.) in de St. Jacobskerk in Vlissingen georganiseerd.

Verkooppunten:

Vlissingen:

  • Primera : Lange Zelke 2
  • Bruna, boekhandel Geijsen, Walstraat 101/103
  • Boekhandel Bestevaer, Scheldestrt. 60

Middelburg:

  • Muziekcentrum Middelburg, Lange Delft 80
  • De Drukkerij(Tourist Shop), Markt 51

Oost-Souburg:

  • Primera: Kanaalstrt.  4

Goes:

  • Primera: Kolveniershof 13/15

En tevens te koop via de website: www. Vlissingen-ambon

 

Jolanda Sinay,  0615222223    jolandasinay@gmail.com;  Bob Latuheru,  0651111028