Op maandag 4 november is de gemeente begonnen met het herstraten van de Prins Hendrikstraat (35 t/m 55 en 82 t/m96) in de Molukse Wijk Souburg. Daardoor is Mae Uku moeilijk bereikbaar. De Prins Hendrikstraat wordt in twee stukken afgesloten en zal ongeveer 3 weken duren. 

Schoonmaken en herstraten van de straatstenen, opnieuw stellen van de trottoirbanden, oude troittoirtegels vervangen door nieuwe.

Waar nodig gaat de gemeente de oude lichtmasten vervangen door nieuwe.

Het gras en groen afgraven en opnieuw inzaaien. Tijdens het plantseizoen begin 2014 zal de gemeente nieuwe bomen en struiken inplanten. 

De gemeente vraagt begrip voor het ontstaan van overlast tijdens het werk en proberen deze overlast tot een minimum te beperken.