Werkgroepen, medewerkers/vrijwilligers (oude als nieuwe vrijwilligers), belangstellenden gaan zich weer beraden bij het MedewerkersOverleg van Mae Uku op woensdagavond 17 april 2013, aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.15 uur.  Hierbij komt – onder andere -aan de orde:

 De Presentatie Nieuwe Comité Midzomer2daagse 2013

– introductie leden (Roel Latuheru, LeeRoy Leijting, Stella Mahulette, Renaldo Tuhuleruw,  Nanda Telussa & Ferry Wattimena)

– oproep medewerkers/vrijwilligers voor bij de 2daagse rondom vrijdag 2 én zaterdag 3 augustus 2013

– globale programmering cq budget