Vrijwilligers, werkgroepen en medewerkers zijn allen uitgenodigd voor een bijeenkomst MO op dinsdagavond 19 november in Mae Uku, aanvang 19.30 uur. Vorig MO was op 11 september 2013.

Agendapunten:  Opening-Mededelingen- Notulen vorig MO-Stand van zaken- Rondvraag- Sluiting.

Tot uiterlijk 21.15 uur beloofd het weer een interessante meeting te worden. Bijvoorbeeld over de Grote Clubactie of misschien is er al wat nieuws over een Midzomerfeest 2014. Kunnen we  weer rekenen op medewerking voor de geplande Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2014. De sprekers van de voorgaande edities waren sowieso te spreken over deze opzet van Mae Uku. Schijnt dat de sinterklaasactiviteit op zondag 1 december  héél wat te bieden heeft voor jong én oud. Zaterdag 23 november is van Scoop een meeting m.m.v. diverse aan te vragen fondsen en zo heeft het Vrijwilligerspunt Vlissingen een wervingsactie, naar vrijwilligers om zich aan te melden…etc.  Zo komen we de avond wel door en daarna nog een rondje voordat we huiswaarts gaan……  mari berkumpul!

Amatoo.