Ook wij doen mee met de landelijke actie van NLDoet 2014, zowel op vrijdag 21 maart alsook op zaterdag 22 maart 2014. Aangemelde vrijwilligers gaan samen het wijkgebouw en binnen de Molukse Wijk onder handen nemen. Na de herbestrating van de gemeente Vlissingen is weer genoeg te doen om de wijk leefbaar te maken. Geplande dagdelen zijn op vrijdagavond van 19.00 – 22.00 uur en zaterdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur. Daarna wordt Mae Uku klaar gemaakt voor een besloten PS-bijeenkomst (PS=Panas Saudara=Netwerkbijeenkomst).