Geblesseerd of niet, het gaat om de saamhorigheid, de nieuwe elftalfoto en de verhalen van weleer. Uiteindelijk wordt er afgesloten met een prijsuitreiking en BBQ! Momenteel zijn er al 12 enthousiaste contactpersonen die via Social Media hun teamgenoten van weleer warm gemaakt hebben. Er wordt zelfs al gezamenlijk op “de Sprong”getraind. Er is nog plaats voor enkele teams, maar die moeten zich dan wel snel melden bij: Johnny Saija – 06 52 68 82 52 of via johnnysaija@gmail.com.