Op zaterdag 18 mei organiseert BUAT een regionale bijeenkomst in het zuiden over het Wonen in Molukse wijken. Deze zal plaats vinden in het gebouw van stichting Pelabuhan in kampong Lunetten, Astorias 42, 5263 MB Vught. Het begint om 12.00 uur.

De bijeenkomst is georganiseerd om elkaar te informeren en ervaringen uit te wisselen m.b.t.
– (on-)mogelijkheden van het renoveren van Molukse wijken
– de laatste ontwikkelingen in regelgeving in de sociale huursector en
– gezamelijke oplossingen bedenken voor mogelijk ontstane problemen n.a.v. het bovenstaande.

BUAT heeft een onderzoek laten doen naar de effecten van renovatie in 22 Molukse wijken. De tussenstand zal worden toegelicht door Nathan Rozema (Labyrinth
Onderzoek) en Rein Sohilait. Verder zal Sylvo Gaastra (Kenniscentrum Nederlandse Woonbond) ingaan op de huidige ontwikkelingen in de sociale huursector. Denk
bijvoorbeeld aan de inkomensafhankelijke huur, de Europese regelgeving enzovoort.

Samen met u willen we nagaan wat dit voor consequenties heeft voor de samenstelling en de leefbaarheid in de Molukse wijken. Mogelijk is een algemeen strategie te ontwikkelen waarmee bewonersorganisaties zich kunnen wapenen om woningcorporaties en lokale overheden tegemoet treden. Voortbouwend hierop horen wij graag hoe u denkt over een landelijke Molukse belangenorganisatie.

Mocht u andere personen kennen die zitting hebben in wijkraden en/of bewonersorganisaties, dan zijn ook zij welkom. Voor de bijeenkomst kunt u deelnemen aan de lunch. De dag zal worden afgesloten met een hapje en een drankje.

Wij horen graag van u, tot uiterlijk 16 mei, of u interesse heeft om aan deze informatieve middag deel te nemen!

Ton Latuhihin, Stichting BUAT, Mariahoek 2a, 3511 LD Utrecht, Tel.: 030 – 877 10 73
Email: info@buat.nl www.buat.nl

PROGRAMMA

12:00 uur Ontvangst (met lunch)

12:30 uur Welkom, Inleiding Molukse wijken, huisvestingsproblematiek en belangenbehartiging Ton Latuhihin (bestuur BUAT)

12:45 uur Presentatie Commissie Huisvesting Molukkers (aanleiding, doel, rol, taak, samenstelling)

13:00 uur Presentatie Onderzoek Renovatie Molukse wijken (tussenstand) Nathan Rozema (Labyrinth Onderzoek)/Rein Sohilait (Commissie Huisvesting Molukkers)

13:15 uur Vragenronde

13:30 uur Presentatie Ontwikkelingen Sociale Huursector (onder voorbehoud) Sylvo Gaastra (adviseur Kenniscentrum Nederlandse Woonbond)

13:45 uur Vragenronde + aansluitend kennismaking en verkennende ronde vertegewoordigers bewonersorganisaties, wijkraden, etc. Orientatie op lokale problematiek, uitwisselen ervaringen en vragen voor vervolg

15:00 uur Terugblik en afsluiting

15:15 uur Naborrel