Een aantal vrijwilligers zijn alweer terug uit Ambon. Allen op eigen initiatief en voor een groot deel in eerste instantie om de familie op te zoeken. Momenteel verblijft er nog een aantal van Mae Uku op de Molukken, waar ze onlangs nog een aardbeving hebben meegemaakt. Maar óók de gevolgen  hebben meegekregen van recente overstromingen, modderstromen, waar een compleet dorp (Negrilama) – inclusief huizen en gebouwen – is weggevaagd en bewoners dakloos achterliet.

Families uit Koudekerke en daarvóór ook weer uit Oost Souburg zijn als laatste vertrokken en inmiddels veilig aangekomen op Ambon.  Ook de oudste bewoonster (90) uit de Molukse Wijk in Oost Souburg was er en is inmiddels weer thuis in de wijk. En nu is dus ook de oudste bewoonster van de Molukse Wijk uit Koudekerke  op de Molukken aangekomen.

 Alweer een poosje terug, in de herfstvakantie nog is één van de jongeren van Stichting Mae Uku teruggekomen ná een verblijf van een maand op Ambon. Op het eiland in de Molukken te Indonesië woont een groot deel van haar familie. Ze verbleef daar in het ouderlijk huis (Rumah Tua) van haar opa (95) die daar is opgegroeid totdat hij als KNIL-militair over zee naar Nederland kwam. Het jongste (79) broertje van haar opa woont er nu in het huis(Rumah Tua).

Haar vorige bezoek aan Ambon was in 1996, op 6-jarige leeftijd. Nu ze bijna afgestudeerd is,  besloot ze in april 2013 om weer terug te gaan naar de Molukken. Haar eindscriptie aan “de beste grote hogeschool 2014” zal ze binnenkort inleveren, toch heeft ze de tijd genomen om óók op Ambon vrijwilligerswerk te kunnen verrichten. Voor Mae Uku was ze in 2012 comitélid van het jaarlijks terugkerend  Midzomerfeest.

Zo was ze in de gelegenheid in de korte tijd dat ze nu op Ambon was om – in het Engels – met leerlingen uit het lager- én voortgezet onderwijs te communiceren. Zelf beheerst ze het Maleis niet  zoals ze het zelf zou willen waardoor de communicatie in de Engelse taal toch enig uitkomst bood. In drie verschillende leeftijdsgroepen heeft ze voor de klas gestaan. Vóór de klas, maar ook aan de buurtkinderen “op de kampong” waar ze verbleef kon ze de kinderen boeien om in het Engels gezamenlijk de leerboeken door te nemen. Bij het afscheid nemen heeft ze dezelfde kinderen de gebruikte “Engelse leerboeken” cadeau gegeven. De scholen én ook de leraren waar ze les heeft gegeven waren tevreden met haar getoonde inzet op basis van vrijwilligheid. Het komt dan ook zelden voor dat er op basis van vrijwilligheid eenzelfde ondersteuning wordt aangeboden.

Vrijwilligers máár zeer zeker ook stagiairs zijn er van harte welkom voor een avontuurlijk, doch leerzaam verblijf op Ambon.  Sowieso gaat de communicatie van onze jonge Mae Uku medewerkster – in het Maleis –  nu ze terug is, veel beter af!

Op familiebezoek aan de Molukken neem je ook spullen mee, waar de inwoners aldaar wat aan hebben. Leesbrillen, paracetamol, schriften, boerenzakdoekjes, kleurpotloden etc.. zijn daar gewild en wordt dan normaliter in grote getale ingekocht en neem je mee om daar op de kampongs uit te delen. De kinderen waren bij afgelopen bezoek al blij met kleurpotloden, waarmee ze gelijk aan de slag gingen. Ook konden we volgen dat er bij een familiebezoek een laptop is achtergelaten, zodat dorpsgenoten gebruik van konden maken op uitleenbasis. Een organisatie op zich, maar de kampong is ermee geholpen en in staat om gebruik te maken van dit moderne communicatiemiddel. Ondanks de afwezigheid van de Molukken-reizigers gaan de reguliere activiteiten gewoon door in het Mae Uku wijkgebouw: De werkgroep Ouderen met activiteiten op maandag- en woensdagochtend, de schoonmaakgroep en fluitgroep eveneens op de maandag, de Jospan Demo Group op de dinsdagmiddag én op maandag- én donderdagavond vinden de workshops Jospan/Line Dance plaats. Voor Mae Uku’s jaarlijkse festiviteit in augustus 2014 is het Midzomercomité al een keer bijeengekomen om de plannen en eigen initiatieven te bespreken.

Buitenom de reguliere activiteiten zijn er naast particuliere netwerk-initiatieven (PS-jes) óók initiatieven vanuit de vrijwillige medewerkersgroep (M.O.),  alsmede van collega-organisaties waarmee Stichting Mae Uku uiteindelijk haar activiteitenagenda samenstelt. Zo is er op zaterdag 2 november een Country Line Dance Feestavond van de werkgroep Jospan/Line Dance en op vrijdag 1 november en zondag 3 november staan PS-activiteiten  ingepland en bijvoorbeeld op dinsdagavond 26 november a.s. organiseert Stichting Dekat Di Hati – eveneens actief op de Molukken –  een informatiebijeenkomst in het Mae Uku gebouw aan de Prins Hendrikstraat 35A te Oost Souburg.