Tips voor het werven van stemmen voor Stichting Mae Uku als Buurtinitiatief in de Gemeente Vlissingen

Ons Buurt-initiatief is aangemeld en de aanmelding van onze Stichting Mae Uku is inmiddels zichtbaar op de pagina van de Gemeente Vlissingen op de website www.kroonappels.nl. Het is nu van belang dat we met zijn allen voldoende stemmen gaan werven voor ons buurtinitiatief. Het stemweekend begint op vrijdagochtend 15 maart (09.00 uur) en eindigt op zondagavond 17 maart (20.00 uur). Hierbij enkele tips waarmee wij en u als ons achterban, betrokken en (nieuwe) sympathisanten attenderen op onze aanmelding én het belang van de stemmen!

Ieders eigen achterban Dit is waar u begint. Zorg ervoor dat u íédereen op de hoogte stelt die bij ons initiatief betrokken is. Dat kunnen collega’s zijn, maar ook vrijwilligers, betaalde hulpkrachten, verzorgers, donateurs, leveranciers. Natuurlijk vergeten we niet de mensen die wij met ons initiatief daadwerkelijk willen helpen. Stuur óók aan hen een e-mail of een brief, bel mensen op, stuur een sms of whatsapp, hang posters op en plaats een bericht op al van uw social media kanalen. Voor al deze mensen geldt overigens dat zij ook een achterban hebben, potentiele stemmers voor ons initiatief. Kortom, probeer zoveel mogelijk mensen te bereiken die ons initiatief een warm hart toedragen!

Sympathisanten Waarschijnlijk zijn er rondom onze achterban of ons initiatief mensen die onze activiteiten waarderen. Dat kunnen buren zijn, familieleden, vrienden, collega’s, uw sport- of hobbyclub, schoolklas van uw (klein-)kinderen. Maar denk ook aan die lokale middenstand, zoals de bakker of winkelier. Misschien mogen we daar wel foldertjes neerleggen of een poster ophangen.

Publiciteit Lokale publiciteit is zeer nuttig om bekendheid rondom onze aanmelding te genereren. Hiermee kunt u die mensen benaderen die wij zelf niet direct kunnen bereiken. Vergeet de Social Media niet, want met Twitter, Facebook of Hyves is het bereik waarschijnlijk nog groter.

 Let op: Mensen kunnen alléén stemmen in de gemeente waar zij wonen. Het is dus belangrijk dat we mensen mobiliseren uit de gemeente Vlissingen waar ons initiatief is ondergebracht op de website. Per huisadres kan één keer gestemd worden, waarbij ze een stem uitbrengen op hun favoriet in elk van de drie categorieën. Attendeer iedereen er daarom op dat zij thuis stemmen, om te voorkomen dat iemand anders hen voor is op het werk of op school.