Dank voor het geval u dit jaar ook op Stichting Mae Uku uw stemmen heeft toebedeeld.

Afgelopen 30 oktober 2019 is er nl 230 euro gestort n.a.v. het verkregen aantal stemmen tijdens de Rabo Club Support.

In 2014 tijdens de toentertijd Rabo Clubkas Campagne hebben 234,66 euro aan stemmen mogen ontvangen. 209,96 euro in 2015 en in 2016 – 284,91 euro; in 2017 302,44 euro en vorig jaar 2018 was het nog 369,25 euro.

Sowieso dank allen voor het – als lid – uitbrengen van uw stemmen – op Stichting Mae Uku.