Afgelopen vrijdagavond  25 januari is de werkgroep Mae Uku Darts weer gestart. Voorlopig waar het kan op de vrijdagavonden zijn de darters in het gebouw te vinden met  ‘de open trainingsavonden’. Iederéén is van harte welkom, barbezetting is er en de keuken is – bij genoeg aanbod c.q. vrijwilligers – gewoon open. Meer info verkrijgbaar via Marcel Temmar en Thomas Purimahua van de werkgroep Mae Uku Darts.

Ook de workshop Moluks-Maleis zal binnenkort starten met een tweetal groepen die u Mary – als cursusleidster – verdeeld heeft over 2 dagdelen, t.w. op de maandagmiddag (start 11 februari) van 13.30 – 15.00 uur en de donderdagavond (start 7 februari) van 19.30 – 21.00 uur. De cursus Moluks-Maleis telt 10 cursusdagdelen en bedraagt inclusief cursusboekje 75 euro per deelnemer, over te maken op ons IBAN: NL12RABO 0154475831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. ‘Moluks-Maleis 2019’.

Maandag- en woensdagochtend zijn als vanouds deelnemers ouderenwerkgroep te vinden in het Mae Uku gebouw, waar ze afwisselend bewegingslessen kunnen volgen en (re)creatief en gezellig met elkaar bezig zijn. Gezamenlijk uit eten met elkaar, lekkere hapjes maken, een gezamenlijk excursie plannen, lachen, gieren, brullen of een praatje maken, kletsen over dagelijks dingen, nieuws en natuurlijk niet te vergeten gezellig koffie/thee met elkaar drinken.

Elke 2e zaterdag van de maand organiseert de werkgroep SouMiKou vanuit Mae Uku ook nog steeds wandeltochten met uitgestippelde routes van 5-10-15 km. Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving ad 1,50 euro incl.koffie/thee de gewenste route en kan bij de finish weer de eigen wandelboekje afstempelen. Individueel of gezellig met een groep kan een ieder meedoen. Gebouw is al vanaf 08.15 uur open en sluit zo rond 12.15 uur voor een laatste finish. Alleen in de maand juni staat onze SouMiKou-sponsorwandeltocht gepland op de 3e zaterdag, nl. op 15 juni met afstanden van 5-10-15-20 km met routes rondom de 3 Molukse wijken (in Oost Souburg-Middelburg-Koudekerke) op Walcheren, hier in Zeeland. Deelnemersbijdrage is dan 3,00 euro en we willen met zoveel mogelijk sponsorlijstjes van deelnemers, sponsors, familie, collega’s, kennissen de nodige financiën binnenhalen voor het goede doel, t.b.v. projecten van Stichting Dekat di Hati (zie www.dekatdihati.nl).

Op dinsdagavond zijn de reguliere workshops Line Dance te volgen conform de agenda via onze website van www.mae-uku.nl . Op deze dinsdagavonden kan er eventueel nadere info gevraagd worden via de aanwezige cursusleiders.

Nadere info over de workshop Taiji en Qigong kunnen op de donderdagavonden (zie agenda website) Mae Uku via cursusleider Pierre Liplijn worden opgevraagd.

Kom gerust tijdens de activiteiten even binnen in ons Mae Uku gebouw aan de Prins Hendrikstraat 35A – in de Molukse wijk – te Oost Souburg.

Natuurlijk zijn al onze vrijwilligers inzetbaar in en rondom het gebouw, tijdens de activiteiten, het plannen, tijdens een medewerkers-overleg (MO) of een bespreking van de diverse werkgroepen ofwel projectgroepen dan wel bij een bestuurs-bespreking. Of dat collega-organisaties er gebruik van maken zoals de Stichting Stedenband Vlissingen-Ambon(SSVA), Stichting Dekat di Hati, onze Molukse kerk-  of voetbalorganisaties, de Molukse wijkraden waarin wij naast de Souburgers/Vlissingers ook die van Koudekerke en Middelburg omhelzen.

Een voorbeeld hoe ons gebouw functioneert is onze Nieuwjaarsreceptie op 6 januari jl. waarin betrokken organisaties inclusief leden van de doelgroep bijeen werden geroepen – Mae Uku!