Afgelopen dinsdag 2 april werd bekend dat bung Ethus de Fretes (75) overleden. Malam Penghiburan (MP)/Vertroostingsdienst is vrijdagavond 5 april om 20.00 uur in de Molukse kerk ‘Bethlehem’ aan de Rijnstraat 14 – in de Molukse wijk – te Middelburg.

Ook in dezelfde Molukse kerk wordt de uitvaartdienst gehouden op zaterdag 6 april, aanvang 11.00 uur. Aansluitend vindt om 14.00 uur de teraardebestelling plaats op de Algemene begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in Rumah Tabadila – Rijnstraat 20 – in de Molukse wijk te Middelburg.

Bung Ethus ligt opgebaard in het Rouwcentrum Adaggio, Buitenhovelaan 1 te Middelburg. U kunt persoonlijk afscheid nemen op donderdag 4 april van 18.00 uur tot 20.00 uur.