SouMiKou Sponsorwandeltocht ism de wijken Souburg, Middelburg en Koudekerke(foto)

Ondanks de perikelen rondom het Mae Uku gebouw, gaat de wandelgroep SouMiKou – ondanks een onderbezetting en de roep om aanvulling – steevast door en heeft dus ook haar plannen doorgezet voor het komend jaar 2020. Deelname is er niet minder op geworden tijdens de wandelzaterdagen en je kan zelfs spreken van een innige samenwerking met collega-wandelverenigingen uit Vlissingen en Middelburg.

Starttijd voor de 5 km-wandelaars is aangepast en deelnemers voor deze afstand kunnen nu tot 09.30 uur starten.

De jaarlijkse SouMiKou Sponsorwandeltocht rondom de drie Molukse wijken op Walcheren (Souburg-Middelburg-Koudekerke) is in 2020 gepland op de 2e zaterdag in de maand juli (zaterdag 11 juli 2020).

COLLECTE t.b.v. Noodhulp n.a.v. de aardbeving en naschokken op de Molukken

Zaterdagochtend 9 november vanaf 08.15 uur staat Mae Uku alweer open omdat werkgroep SouMiKou weer haar maandelijkse wandeltocht houdt op de 2e zaterdag iedere maand en zal ook volgend jaar in 2020 doorgaan. Misschien handig te weten dat we voor de 5 km-wandelaars de starttijd enigszins aangepast hebben, want die kunnen straks wél tot 09.30 uur starten met hun 5-km route. Deelnemersbijdrage is nog steeds 1,50 euro (incl.koffie/thee) voor de 15, 10 en 5 km.

Sinds de vorige wandeltocht (12 oktober) probeert de wandelgroep steevast een collecte te houden onder de wandelaars en bezoekers t.n.v. de noodhulp n.a.v. de recente aardbeving en naschokken op de Molukken. De collecte is ook geplaatst bij collega-wandelverenigingen, in de voetbalkantine van SV Jong Ambon te Middelburg. Bij de wandeltocht van december (zaterdag 14 dec) zal de werkgroep SouMiKou de ‘Collecte-actie’ gaan afronden en alle opbrengsten storten op het SSVA-noodfonds t.n.v. aardbeving.