De tweede zaterdag in juli – 14 juli 2018 – betrof een sponsor-wandeltocht ad 3 euro deelnemersgeld met routes van 5-10-15-20 km. Vanuit alle drie molukse wijken in Zeeland, SOU burg – MI ddelburg – KOU dekerke. De Molukse Wijkraden van zowel Middelburg als Koudekerke hebben hun medewerking al toegezegd inclusief bemensing van de stempelposten bij de familie Siwabessy aan de Cithershilsingel Koudekerke en bij woonzorgcentrum Tabadila aan de Rijnstraat te Oost Souburg.

Collega-wandelvereniging WIK uit Vlissingen deden grotendeels mee met wandelaars voor de volle 20 km, dus langs alle drie de Molukse wijken te wandelen…….

Financiële injecties hebben we al mogen ontvangen van diverse vrijwilligersgroepen ter ondersteuning van deze sponsorloop t.b.v. de Sociale Werkplaats op Ambon in de Molukken, nl. van

Stg Moluks Wooncentrum Tabadila —————-  wg Ouderen ——————————- Fluit- & Tifagroep Masohi

wg Educatie (Project Leskisten) —————- Molukse Wijkraad Souburg ————- Comite Midzomerfeest 2018

Perkumpulan Muhabet ————— wg Schoonmaak ——————– barmedewerkers-groep

beheerdersgroep  –  Stg Samenw Vliss-Ambon ————–  GKPM Oost Souburg  —————–Stichting Dekat di Hati  ——- en —–

Noodgemeente Protestants Molukse Kerk.

Ook individueel hebben zich wandelaars aangemeld. Natuurlijk hopen wij dat een ieder meedoet om de nodige sponsoren voor zijn/haar individuele tocht te sponsoren t.b.v. voor ons gezamenlijk goede doel.

Aan alle deelnemers veel wandelplezier toegewenst…..