mhm65jmin2aprilRotterdam Van ver gekomen  –  Herdenking 65 jaar Molukkers in Nederland

Herdenkingsbijeenkomst, zaterdag 2 april 2016, 11.00-20.00 uur, LP2 in Las Palmas, Rotterdam

65 Jaar geleden kwam de eerste generatie Molukkers vanuit Indonesië naar Nederland. Voor een tijdelijk verblijf, dacht men toen. Hun nakomelingen hebben inmiddels hun plek gevonden in de Nederlandse samenleving, al ging dat niet zonder slag of stoot. Op 2 april organiseert Stichting Moluks Historisch Museum een bijeenkomst waarin de vitaliteit en veerkracht van de Molukse gemeenschap centraal staan. Een gemeenschap die na een moeilijke start succesvol participeert in de samenleving, vele talenten voortbrengt en met trots de eigen cultuur uitdraagt.

Stichting Moluks Historisch Museum biedt een afwisselend programma aan met voordrachten, panelgesprekken en culturele en muzikale optredens. De dag kent drie onderdelen: The Walk (een wandeling vanuit Molukse wijken naar de plaats van aankomst in Rotterdam), een officieel gedeelte met een eerbetoon aan de eerste generatie en een Eat, Meet & Greet waarin diverse talenten zich presenteren.

Succesvolle participatie

De komst van ca. 12.500 Molukkers in de periode 21 maart tot 21 juni 1951 is een onderdeel van de postkoloniale migratie vanuit de voormalige koloniën na de Tweede Wereldoorlog. De Molukse migratie neemt een bijzondere plaats in. De groep bestond hoofdzakelijk uit militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en hun gezinnen. Maar ook uit Molukkers die bij de Koninklijke Marine dienden en politierekruten. In de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië hadden zij aan Nederlandse kant gevochten. Hun wens was niet om naar Nederland te gaan, maar naar de Molukken. Zij kwamen naar Nederland als ‘tijdelijke oplossing’. In Nederland werden de Ambonezen, zoals Molukkers destijds werden genoemd, ontslagen. Dat was een klap in het gezicht en zorgde voor een moeizame relatie met de overheid waar men tegelijkertijd afhankelijk van was. Zij werden collectief gehuisvest in woonoorden, meestal barakkenkampen. Het integratieproces en de ontwikkeling van de Molukse identiteit droegen decennialang het stempel van die startpositie. Na 10 jaar verhuisden de Molukkers naar speciaal voor hen gebouwde woonwijken om hun isolement te doorbreken en geleidelijk te wennen aan de Nederlandse samenleving. Overigens zonder dat de tijdelijkheidsgedachte werd losgelaten. De jaren ’60 en ‘70 stonden in het teken van radicalisering van de tweede generatie. Hun gijzelingsacties zorgden voor veel spanningen in de samenleving. Vanaf de jaren ’80 was er sprake van een heroriëntatie op zowel de positie in Nederland als de relatie met de Molukken. Meer en meer lag de toekomst van Molukkers in Nederland. Jongeren gingen zich bewust inzetten voor de verbetering van de eigen sociaaleconomische positie. Toenemende bezoeken aan de Molukken versterkten tegelijkertijd de band met het land van oorsprong en resulteerden in ontwikkelingsprojecten om het dorp van hun (groot)ouders te helpen. Met een ‘Gezamenlijke Verklaring’ tussen de overheid en de Molukse gemeenschap in 1986 werd definitief een nieuwe weg ingeslagen. Hoewel op enkele terreinen nog verbeteringen te behalen zijn, gaat het in de goede richting.

De herdenking van de aankomst van Molukkers heeft als thema ‘Succesvolle participatie op eigen kracht’. De eerste generatie kwam 65 jaar geleden, tegen wil en dank, van het verre Indonesië naar Nederland. Samen vieren we dat dankzij de inspanningen van de eerste en tweede generatie, Molukkers van nu zelfbewust hun identiteit uitdragen en hun talenten met de samenleving delen.

Informatie over het programma en het bestellen van tickets is te vinden op: www.museum-maluku.nl