JAMUDe week ná het Midzomerfeest – in de Molukse Wijk – te Oost Souburg, op woensdag, donderdag en vrijdag (26 t/m 28 augustus 2015) is het weer tijd voor de Junior Academy Mae Uku (JAMU). Vorig jaar – voor een impressie kunt op deze website naar Augustus 2014 gaan – werd het voor het eerst in Zeeland opgezet en als succesvol initiatief door direct betrokkenen ervaren.

Zowel de leerlingen (groep 7/8/eerstejaars), ouders, studenten, stagiairs en alle medewerkers van Mae Uku en ECHO hebben het als positief ervaren. Toch heeft het weer een vol jaar geduurd voordat het initiatief nu weer wordt opgepakt en hopelijk dat mogelijke deelnemers het nu weer enthousiast zullen toejuichen.

Studenten en/of pas afgestudeerden uit onze eigen regio worden toegejuicht om ook hieraan mee te doen en hun ervaringen(op de hogeschool of universiteit)  – eventueel – te delen met de kleinere broertjes/zusjes (de leerlingen).