cover GGOp donderdag 5 maart 2015 organiseert de ‘Koorkerk Middelburg’ in de Aula van de Zeeuwse Bibliotheek een Openbare lezing door Baukje Prins.

Gemengde gevoelens, Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig.

Niet lang na de onafhankelijkheid van Indonesië kwam er onverwacht een grote groep Molukkers naar Nederland. Ze werden gehuisvest in barakkenkampen doorheen het land, de kinderen gingen vaak naar scholen in de nabij gelegen dorpen. Zo ontstonden er al in de jaren vijftig en zestig gemengde klassen.
Baukje Prins voerde gesprekken met een aantal van haar klasgenoten, destijds leerlingen van de protestants-christelijke lagere school in het Friese Oosterwolde. Zij beschrijft en analyseert deze gesprekken in haar boek Gemengde gevoelens.
Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig. In haar lezing gaat ze in op haar observaties en trekt ze vervolgens lijnen naar minderhedendiscussies die op dit moment in Nederland worden gevoerd. Ze verwijst daarbij naar haar boek Voorbij de onschuld“ (Van Gennep, 2e herz. druk 2004), een bewerking van haar in 1997 verdedigde Engelstalige proefschrift, waarin ze een kritische analyse geeft van het Nederlandse debat over de multiculturele samenleving.

oosterwolde_schoolfotoToegangskaarten voor deze lezing kosten 8 euro, inclusief koffie of thee in de pauze.
Voor studenten is de toegangsprijs 4 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar of telefonisch te reserveren bij:
– Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 0118-654000.
– Boekhandel de Drvkkery, Markt 51, Middelburg, 0118-886870.
– Aan de zaal op de avond van de lezing.

BaukjePrinsDr. Baukje Prins (1956), Neerlandica en filosoof, is sinds 2009 lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool. Eerder was ze lerares Nederlands aan een middelbare school en docent filosofie aan de universiteiten van Maastricht en Groningen. Als lector verricht en begeleidt ze onderzoek naar alledaagse omgangsvormen in de diverse samenleving. In 2013 bracht ze, samen met een aantal onderzoekers van De Haagse Hogeschool, een bundel uit met de titel Superdivers! Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving. Verder publiceert ze geregeld over thema’s als integratie, diversiteit, cultuur en burgerschap.