HOE GING HET GISTERAVOND ?

– Prima opkomst, een volle zaal.
– Publiek niet alleen van Souburg / Vlissingen.
– Pers aanwezig (PZC, De Faam).
– Goed voorbereid, duidelijke uitleg van bestuur Mae Uku en de ondersteunende kaderleden.
– Gezonde financiële situatie St. Mae Uku.
– Het gebouw is aan de buitenkant (zijmuren) niet best (rot zelfs). Binnenkant en bovenkant, het dak, vallen best mee.
– Gemeente in fianciële problemen, moet bezuinigen, zoveel mogelijk gebouwen afstoten, ook dit gebouw.
– Gemeente wil het gebouw voor een symbolisch bedrag (van 1 Euro bijv.) verkopen aan Mae Uku.
– Er wordt zelfs gedacht aan een financ. tegemoetkoming ivm de achterstallige onderhoud.
– Discussie aan de hand van stellingen.
– Vraag: Kunnen we zonder dit gebouw in de Molukse wijk? Activiteiten ergens anders organiseren?
– Vraag: kan de Stichting (als nieuwe eigenaar straks) het opbrengen om de daarbijkomende kosten op te hoesten?
– Vrijwillige ondersteuning vanuit de gemeenschap is een vereiste (financiële donaties, handen uit de mouwen, activiteiten helpen organiseren, versterking bestuur, etc.). Wil men dit wel?
– Hoe zit het met de jeugd? Een volle zaal, maar weinig jeugd van de 3e en 4e generatie in de zaal? Dit vindt men een groot punt. Verschillende ideeën werden naar voren gebracht.
– In ieder geval was iedereen van mening dat een Moluks centrum midden in deze wijk moet staan en niet ergens in het dorp.
– Middelburgers: Wij missen nog steeds een stichtingsgebouw in onze wijk. Belangrijk dat we op Walcheren een gebouw als Mae Uku behouden.
– Enquêteformulieren werden uitgedeeld, ingevuld en ingeleverd.
– Over de toekomstvisie gehad: positie van Molukkers, Molukse wijk, de jonge generaties.
– Als dit een Walchers centrum wordt dan ook de andere Walcherse gemeentes benaderen voor ondersteuning?

Samenvattend: een prima, positieve avond, veel enthousiasme en bereidwilligheid om dit gebouw te behouden, op welke manier dan ook.

Gistermiddag (zo.17 nov) had zich zelfs vanuit Leerdam (Provincie Utrecht) een vrijwilliger aangeboden om te assisteren achter de bar!!!