Bewegen is gezond, samen wandelen is gezellig.  Sporten is gezond, samen sporten is gezellig! Ook in welzijnsstichting Mae Uku beginnen de reguliere activiteiten, waaraan een ieder mee kan doen.

Maandag- en dinsdagavond worden er workshops line-dance gegeven en op de donderdagavond taiji en qigong. Voor meer informatie, loop dan gewoon even binnen en vraag het aan de betreffende workshopleider.

Maandagochtend hebben onze oudjes van de werkgroep Ouderen Mae Uku gym-oefeningen vanaf 09.30 uur. De zaalvoetballers kunnen zich via SC Toma uit de voeten komen, die een volledige zaalcompetitie 2017-2018 afwerkt van de RZW.

Donderdagavond 7 september worden er gratis proeflessen Taiji en Qigong gegeven voor een ieder die daarin kennis wilt maken. Klik hier rechts voor alvast wat nader info….

Elke 2e zaterdag van de maand worden wandeltochten van 5, 10, en 15 km georganiseerd door de leden van de werkgroep SouMiKou. Zaterdag 9 september a.s. start Mae Uku in Oost Souburg weer de maandelijkse 2ezaterdag-wandeltocht met routes van 5, 10 en 15 km. Voor 1,50 euro inschrijfgeld (incl.koffie/thee) krijgen deelnemers een kopie van de gewenste route. Start is weer van 08.30-09.00 uur, individueel of met meerderen kan een ieder zijn/haar eigen wandelroute bepalen en iederéén is van harte welkom.

De vorige maand – op 12 augustus jl. – werd de reguliere wandeltocht omgedoopt tot een sponsorwandeltocht en werd bij de laatste telling 498,96 euro bij elkaar gebracht door de deelnemers, maar ook door de vrijwilligers zelf ten behoeven van de succesvol gehouden 35e editie Midzomerfeest in de Molukse wijk. Komende zaterdag wordt het weer gewoon een reguliere wandeltocht. Het wijkgebouw is dan weer vanaf 08.15 uur open.

Voor onze jaarlijkse badmintontoernooi om de OPT-bokaal in 2018 is al een datum bekend en wel op zaterdag 7 april 2018. Reserveer dus alvast deze datum.

Zie www.mae-uku.nl voor verdere info.