RUMAH MAKAN (=eethuis) zegt het al. Volgende week vrijdag 24 maart staat de tweede gepland en voorlopig zijn de vrijdagavonden 23 juni en 14 juli de data om in je culinaire planning op te nemen. In 2017 worden er verschillende (kook)groepen actief die o.a. een Rumah Makan gaan organiseren. Iedereen kan zich dan opgeven om bij Mae Uku te komen proeven/eten/dineren etc. 25 februari was er een gezellig hapjesbingo o.l.v. Daniëlle en Anouschka ingezet, waarbij wij heel wat hapjes gedoneerd kregen. Ook de pannenkoekenavond o.l.v. Greta op 1 maart jl. was een groot succes evenals de twee workshops Moluks Koken op 8 en 15 maart , beide avonden onder toezicht van Nona en Inge. De toestroom was gewoon geweldig.

Voor a.s. vrijdag 24 maart, wat deze keer onder auspiciën staat van Regina en Stella is het reeds volgeboekt. Aan de deelnemers die het nog niet gedaan hebben, het verzoek om spoedigst – in dit weekend – hun bijdrage over te maken naar IBAN: NL12RABO 0154475831 o.v.v. RumahMakan-mrt17 en je naam t.n.v. Stichting Mae Uku.

Dinsdag 21 maart van 10.30 – 11.30 uur komt bij Mae Uku een groep leerlingen met twee begeleiders van het Calvijn College (Mavo3) uit Middelburg. Usi Mary en Alex van wg Educatie zal de groep ontvangen en vertellen over Mae Uku, over Molukkers (cultuur, geschiedenis etc..). Een kleine tentoonstelling m.b.v. onze leskisten hopen we die dinsdagmorgen nog in te richten.

Op 1 april wordt er weer een SNUFFELMARKT georganiseerd. Zie hiernaast de flyer met info.

Op 8 april zien jullie eveneens op de flyer dat er weer gestreden kan worden om de OPT-BOKAAL tijdens een Mixed Doubles Badmintontoernooi voor Recreanten. Eveneens op 8 april is onze reguliere wandeltocht met vertrek tussen 08.30-09.00 uur. Vanuit Mae Uku kan iedereen meedoen en inschrijven voor de 5, 10 en 15 km ad 1,50 euro inclusief koffie/thee.

In de tussentijd is alweer de start op donderdagavond 23 maart o.l.v. usi Mary van een aantal workshops Moluks-Maleis om het donderdag 8 juni weer af te sluiten.

In april wordt er ook weer gestemd door leden van de Rabobank Walcheren. Als rekeninghouder van de Rabo kunt u zich als lid aanmelden. Bent u op tijd dan ontvangen alle leden van de Rabo Walcheren/Beveland een stembriefje. Uiteraard hopen wij dan twee van de vijf stemmen van jullie te ontvangen.

Ook zijn wij op zoek naar collectanten die samen met ons in het toegewezen collectegebied in de week omstreeks pinksteren willen ondersteunen.

Met medewerking van met name onze eigen vrijwilligers schotelt Mae Uku activiteiten – ook voor jullie – vanuit het gebouw aan de Prins Hendrikstraat 35A te Oost Souburg. Email: stichting@mae-uku.nl. IBAN: NL12RABO 0154475831 t.n.v. Stichting Mae Uku. Let hier o.a. ook op de AGENDA van onze website…..