Bewegen is gezond. Wandelen jullie de 2e zaterdag van de maand óók allemaal mee?

Ook voor zaterdag 13 oktober start de werkgroep SouMiKou vanuit het Mae Uku-gebouw – in de Molukse wijk te Oost Souburg – weer de maandelijkse 2e zaterdag-wandeltocht met routes van 5, 10 en 15 km. Deelnemers krijgen na inschrijving – inclusief koffie/thee e.a. – een kopie van de route voor de gewenste afstand. Start is weer tussen  08.30 – 09.00 uur, individueel of groepsgewijs kan een ieder zijn/haar eigen wandeltempo bepalen. Deelnemers met een eigen wandelboekje worden uiteraard voorzien van een stempel en/of sticker mits ná de route bij Mae Uku weer hebben afgemeld.

Het wijkgebouw aan de Prins Hendrikstraat 35A – in de Molukse wijk – te Oost Souburg is op deze wandelzaterdag van 08.15 – 12.15 uur open van start tot finish, is er barbezetting, is de beheerder aanwezig en is iederéén van harte welkom.

Regulier weekprogramma

Wekelijks staat de werkgroep Ouderen met de aanwezige senioren op maandag- en woensdagochtend klaar om – onder leiding – met elkaar gezellig te bewegen (bewegingslessen) en anders gezellig creatief aan de slag te gaan tussen 09.30-11.30 uur.  Maandagmiddag staat de Schoonmaakgroep paraat om het Mae Uku gebouw onder handen te nemen. Dinsdagmiddag heeft de demo-groep in Mae Uku oefensessies en ‘s-avonds wordt de workshop Line Dance gegeven en is de barbezetting al vanaf 19.30 uur present. Donderdagavond zijn we geconcentreerd actief en wordt dan ook in de keuken de Chinese Bewegingskunst & Therapievorm onder de loep genomen: Taiji en Qigong o.l.v. Pierre Lipman.

Medja Terima Kasih / Vrijwilligersetentje Midzomerfeest 2018 (MTK-MZF)

Afgelopen zondag 7 oktober heeft Mae Uku voor de medewerkers en alle vrijwilligers die geholpen hebben met het Midzomerfeest 2018 een Medja Terima Kasih ofwel vrijwilligersbuffet georganiseerd. Met ca. 60 vrijwilligers werd het een gezellige middag, waarbij teruggekeken werd naar het Midzomerfeest, maar ook alvast met de blik naar volgend jaar, waarbij een minimaal aantal vrijwilligers als vereiste werd genoemd om de volgende editie – gepland 8-9-10 augustus – in 2019 door te laten gaan.

Zie ook www.mae-uku.nl.