Ook het comite MZF 2020 is tot de slotsom gekomen om de geplande Midzomerfeest rondom 15 augustus 2020 te annuleren.

Klik hieronder op het bericht van het comite: