Zaterdag 17 maart organiseert Perkumpulan Muhabet een Algemene Ledenvergadering.

Aanvang 10.00 uur in Mae Uku, Prins Hendrikstraat 35A, 4388 KM Oost Souburg

Agenda:

1.opening

2.mededelingen

3.verslag:

a) secretaris

b) penningmeester

4.bestuursverkiezing

5.rondvraag

6.sluiting