nieuwjaarsbal2De laatste jaren organiseerde Mae Uku middels een Nieuwjaars-receptie een bijeenkomst voor de Molukse doelgroep en -organisaties die vanuit Walcheren/Zeeland opereren. Dit jaar wordt er  een ouderwetse NIEUWJAARSBAL voor in de plaats gepland op de

ZATERDAG 7 januari 2017, m.m.v. de band ‘FAMILIAIR’

Mae Uku gebouw is open voor publiek vanaf 19.30 uur.

‘Familiair’ heeft een goede indruk bij ons publiek achtergelaten ná het laatste MidzomerWijkfeest van 2016. Toen konden we slechts een klein uurtje van ze genieten. Op het Nieuwjaarsbal kunnen we een hele avond genieten van hun muzikaliteit onder het genot van een hapje, drankje, gezelligheid en de  nieuwjaarswensen………..

M a r i   b e r k u m p u l   én namens alle vrijwillige medewerkers, werkgroepen en bestuur

wensen wij u  P R E T T I G E   F E E S T D A G E N   E N   E E N   V O O R S P O E D I G   2 0 1 7 ! !