IMG_0378[1]Zondag 4 januari jl. werd de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van Mae Uku  druk bezocht. Er waren namens de organisaties 2 afmeldingen, er waren sprekers, muzikale optredens en natuurlijk lekkere hapjes. Hieronder de NIEUWJAARSSPEECH van voorzitter Mesak Lopulissa:

Bestuur , Comite 3dgse Zomerfeest en Winterfair , Wijkraad medewerkers, vrijwilligers ,oudmedewerkers, oudbestuursleden, vertegenwoordigers organisaties, stichtingen, dames en heren,

 De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben veel mensen sterk beziggehouden. Ontwikkelingen elders hebben hun weerslag op ons leven hier.

Het verdriet om familieleden en vrienden die zijn omgekomen bij de vliegramp op 17 juli overschaduwd dit kerstfeest voor duizenden mensen hier en daarbuiten.

Voor hen en allen die door leed getroffen zijn, is kerstfeest geen feest van licht, maar van leegte. Geen dag van warmte en weldaad, maar van stil gemis.

Waar verdriet, twijfel en onzekerheid heersen, zoeken mensen houvast en beschutting bij elkaar. Het raakt ons allen. Wij maken deel uit van deze complexe wereld, of we willen of niet.

In onze gemeenschap waar wij afgelopen jaar treuren om het heengaan van..Lies de Witte – Telehala,die haar hele jeugd hier heeft doorgebracht , Om Pede Kakerissa , oud bestuurslid van MWS en Tante Lien de Fretes, oud bewoonster van deze wijk , mensen van de eerste en tweede generatie.

De eerste generatie Molukkers hier op Walcheren maken nog 4 % deel uit van onze gemeenschap hier , bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. Deze ouderen , de 1e generatie die wij nog steeds koesteren en dierbaar zijn. Hun steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt ons tot dankbaarheid en zal altijd in onze gedachten blijven.

Beste mensen,IMG_0379[1]

Vorig jaar hebben alle sprekers van organisaties, verenigingen, stichtingen ons opgeroepen door te gaan met waar we mee bezig zijn. Ze hebben ons geinspireerd en gemotiveerd.

Door samenwerking konden we het afgelopen jaar veel werk verzetten, m.n. activiteiten gericht op de samenleving in de Molukse gemeenschap.

Wij hebben als Stichting een fantastische jaar achter de rug. Alle werkgroepen in onze Stichting draaien op volle toeren. Wg Ouderen organiseert een snuffelmarkt en bekostigd hun bus naar de Pelitadag in Barneveld. Wg Suling trad overal op, ook andere activiteiten zoals Workshop Moluks Maleis werd druk bezocht , Muziek en dansavonden, de landelijke DoeDag , Middelbare scholieren die hier stage lopen, voor de tweede keer een Badmintontournooi waar men kan strijden om de Oom Piet Tuasuun-wisseltrofee ,thema-avonden , Pannekoekenavond, Valentijnsdag , onze medewerkers die hand en spandiensten verlenen tijdens de SSVA Korendag in Vlissingen, Souburg Ontmoet , waarin wij ook meedoen met alle organisaties, verenigingen, kerken in Souburg om Souburg leefbaar te maken. Je thuis te voelen heeft alles te maken met social contact , sociale controle , je veilig voelen en elkaar iets gunnen.

De Molukse Sportclub TOMA uit Oost Souburg werkt nu ook samen met Mae Uku. TOMA richt zich voornamelijk op activiteiten op sportgebied, maar uitstapjes behoort ook tot de mogelijkheden. Hun bijdrage aan de Midzomerfeest en de Oom Piet Tuasuuntrofee was een grandioos succes. De brandweer die hier komt oefenen met onze medewerkers als figuranten. Teveel om op te noemen. En niet te vergeten de vele PS-activiteiten.

Het jaar 2014 kent ook hoogtepunten : de Commisarris van de Koning, Han Polman kwam op bezoek in de Stichting, de driedaagse Midzomer feest die voor 32e keer werd gehouden. Het Bestuur dankt het comite, bestaande uit mensen van de 3e generatie, die ook vorig jaar erin zijn geslaagd met beperkte middelen een degelijke en solide programma te presenteren met swingend muziek, zang en dansgroepen, kinderactiviteiten , Pasar Maluku en een spetterende Mae Uku Big Band‘stafette die landelijk bekendheid heeft gekregen. Een spetterende feest die z’n weerga niet kent.

Mae Uku Winterfair die vorig jaar voor het eerst werd gehouden , een kerstprogramma die de hele dag werd omlijst door een scala van optredens van koren, zanggroepen en heerlijke hapjes.

Een ander hoogtepunt is de Junior Academy Mae Uku. Bij de Junior Academy ontdek je hoe je je eigen dromen en doelen kan bereiken en ben je een stuk beter voorbereid op de toekomst na de middelbare school. Ons aandeel als Stichting is de locatie ter beschikking te stellen én inzet van onze medewerkers/vrijwilligers. Wij zullen onze volledige medewerking verlenen en hopen dat het een vervolg zal krijgen. Het is niet alleen één van onze doelstellingen, maar zien het ook als een investering in de toekomst van onze kinderen. Als de jeugd essentieel was voor de toekomst, dan is onderwijs de belangrijkste, meest rechtstreeks en meest lonende investering in onze kinderen.

Beste mensen,IMG_0377[1]

Alle activiteiten in 2014 zullen ook dit jaar een vervolg krijgen. De optimale samenwerking met Molukse organisaties op cultureel , sport en kerkelijk gebied zal worden voortgezet. De 33e editie van het Midzomerfeest krijgt dit jaar weer een vervolg alsmede de Mae Uku Winterfair. Comite zal straks de data bekend maken.

Het wordt wederom een druk jaar waarbij totale inzet wordt gevraagd van onze medewerkers en vrijwilligers.

Wij danken alle sponsors, donateurs, de vele giften voor hun gulle bijdragen bij tal van activiteiten in het afgelopen jaar. Een speciale vermelding voor onze nieuwe sponsor JUMBO die ons in 2014 heeft geholpen en ook dit jaar zal blijven steunen.

Beste mensen,

Dit jaar bestaat de Stichting Mae Uku 30 jaar. Voorloper van Stichting Mae Uku was MWS : de Molukse Werkgroep Souburg, die in februari 1981 werd samengesteld, met het doel Moluks welzijnswerk voor Souburg van de grond te krijgen. Gezeteld toen in buurthuis De Zwaan, behorende bij de gemeentelijke Sociaal Kultureel Werk ( SKW ). Het heeft even geduurd voordat er een Stichting kwam. Dat was in 1985 . De afkorting MWS werd erin gehouden, Moluks Welzijnswerk Souburg/Vlissingen “Mae Uku “. Wij zullen u op de hoogte houden bij deze gebeurtenis.

Beste mensen,

Ik herhaal wat ik de drie voorgaande jaren al gezegd heeft. Wij kunnen het niet alleen. Wij moeten het hebben van vrijwilligers, het cement van de samenleving. Wij zoeken hulp van hen die niet meer actief zijn in het arbeidsproces, die hand en spandiensten willen verlenen. Nog teveel mensen staan aan de zijlijn. Oud medewerkers roepen wij op ons te helpen. Aan hen die teleurgesteld zijn, zeggen wij : Stilstaan bij het verleden is goed, maar beter is om vooruit te kijken.

Ook wij doen mee met de participatie-maatschappij. De gedachte achter de participatiemaatschappij is : samen doen, iedereen hoort erbij en iedereen doet mee of moet meedoen. Van groot belang is: een goed relatie met iedereen. Wat kunnen wij voor jullie betekenen of wat jullie voor ons kunnen betekenen. Waar kunnen wij aankloppen als er problemen zijn.

Leer van gisteren, Leef vandaag en droom van morgen.

Wij danken u allen voor uw steun in het verleden en vraag u om ons morgen te steunen en voor alles ons te blijven steunen in alle ” morgens ” die nog zullen komen , waarin wij deze Stichting moeten opbouwen voor de komende generaties.

Beste mensen , ik wil eindigen met een hoopvol geluid. De winden der verandering steken op, die sterker waaien dan ooit. Wij verwelkomen nog steeds deze verandering brengende winden.

Wij danken de Almachtige God dat Hij ons het jaar 2014 door heen heeft geholpen en nederig vragen wij wederom Zijn Hulp voor dit nieuwe jaar 2015.

Namens het Bestuur,comite 3 daagse,alle medewerkers, vrijwilligers, wens ik U en allen die uw dierbaar zijn een gelukkig en voorspoedig 2015.

Terima kasih!10917286_644610622311953_7844191214449630678_n 10919049_644610738978608_5328070264717973782_n 1546413_644610642311951_5917578752252902519_n 1907932_644610768978605_5584738431256614540_n 10421553_644610718978610_2889567676341713847_n 10891507_644610685645280_6604702884600207078_n