Ondersteunende activiteit op zaterdag 12 augustus: KLIK OP >SouMiKou-formulier>en PRINT HET UIT voor je eigen sponsorformulier of steun ons door mee te wandelen voor dit goede gezamenlijke doel en tik daarvoor voor de benodigde info op >flyerponsorloop12-8 

Alle kleine beetjes helpen of stort op iban: NL12RABO 0154475831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. ‘SouMiKou-2017’