Stichting BUAT is woensdagavond 16 mei vanaf 19.30 uur in Mae Uku om te informeren over het onderzoek Molukkers&Gezondheid welke dit jaar is gestart. (zie hieronder ook “SAMENVATTING”)

Het gaat om het eerste landelijke gezondheidsonderzoek onder Molukkers van 30 – 65 jaar in Nederland. Binnen dit onderzoek heeft BUAT een selectie gemaakt van wijken, waaronder ook Oost-Souburg/Middelburg. Dhr Bernardus en mevr. Adee Bodewes, MSc zouden graag met Mae Uku (bestuur en mogelijk ander geïnteresseerden) rond de tafel zitten om te praten over de deelname van Oost-Souburg in dit onderzoek. U bent van harte welkom!

SAMENVATTING

In opdracht van Stichting BUAT zal het Academisch Medisch Centrum (AMC), afdeling sociale geneeskunde, de komende 2 jaar (2012-2013) de gezondheidssituatie van Molukkers – in de leeftijd van 30-65 jaar – in kaart brengen. Dit onderzoek wordt door mevr. Adee Bodewes en dhr. Anton Kunst uitgevoerd.

Waarom een landelijk gezondheidsonderzoek?

In de 61 jaar sinds de aankomst van de Molukkers hier in Nederland heeft er nog nooit zo’n landelijk gezondheidsonderzoek plaatsgevonden als nu. Dit wordt als vreemd ervaren sinds de Molukse gemeenschap de langst verblijvende minderheidsgroep is in Nederland sinds de tweede wereld oorlog. Maar feit is dat de aandacht voor Molukkers in onderzoek in het algemeen, de laatste decennia flink is afgenomen. De overheid is er vanuit gegaan dat de Molukse gemeenschap volledig geïntegreerd en opgenomen is in de Nederlandse samenleving. Maar de Molukse cultuur met zijn eigen normen en waarden is niet verdwenen. Door de cultuur en de geschiedenis is het heel aannemelijk dat Molukkers anders omgaan met hun gezondheid in vergelijking tot autochtonen.
Daarnaast komen er veel geluiden uit de gemeenschap over ooms en tantes die lijden of overlijden aan een ziekte of aandoening. Uit een inventariserend regionaal onderzoek van Palet kwam naar voren dat de gemiddelde kans op overlijden in de leeftijd van 30-60 jaar bij Molukkers hoger ligt dat in vergelijking tot Nederlands, Turken en/of Marokkanen. Uit dit zelfde onderzoek van Palet kwam ook naar voren dat de prevalentie van hartaandoeningen, hoge bloeddruk en beroerte hoger is bij Molukkers dan bij Nederlanders, Turken en/of Marokkanen. Dit zijn schokkende berichten, waarin meer inzicht moet worden verkregen. Dit onderzoek zal een start zijn om de gezondheidssituatie van Molukkers in Nederland in kaart te brengen.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Door middel van een op maat gemaakte gezondheidsenquête wordt er inzicht verkregen in de gezondheidsbeleving, leefstijl en zorggebruik. De enquête wordt zowel in het Nederlands als Maleis aangeboden.

De gegevens die worden ingevuld op de gezondheidsenquête worden der mate vertrouwelijk behandeld. De gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot personen en volledig worden geanonimiseerd.

Waar wordt het onderzoek gehouden?

Het onderzoek zal plaats vinden in 12 van de 60 wijken verspreid over Nederland. De wijken die benaderd worden voor deelname zijn: Groningen, Assen, Hoogeveen, Zwolle, Vaassen, Nistelrode, Middelburg/Oost-Souburg, Capelle a/d IJssel, Stichtse Vecht, Ridderkerk, Maastricht en Den Helder.
Bij het selecteren van de wijken hebben we gekeken naar de ligging van de wijk in Nederland. Ook hebben we rekening gehouden met de geloofsovertuiging en de vermeende gezondheidsproblematiek in de wijk.
In de maanden september tot december zal de enquête worden verspreid en worden afgenomen. De enquête zal op 3 manieren in te vullen zijn: digitaal, schriftelijk of persoonlijke afname.

Wat kun je doen met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek zijn bekend na 2 jaar. Met de resultaten kan er op verschillende niveaus winst worden behaald. Te denken valt aan voorlichting(-campagnes) op gezondheidsniveau, maar ook zal deze informatie van groot belang zijn voor huisartsen om bewust te worden van de specifieke zorgvraag en hierdoor eerder klachten kunnen herkennen. Daar de leeftijd van de doelgroep loopt van 30-65 jaar, kunnen we ook op generatie niveau kijken naar het verschil in gezondheidsbeleving en -gedrag.

Informatie?

www.facebook.nl/molukkersengezondheid | www.twitter.com/adeeb | www.buat.nl/molukkersengezondheid (under construction)

Tel: 020-5663055

Email: a.j.bodewes@amc.nl.