f930c0a4bdd3ad317df0feb1abb067f0b26c54aaAfgelopen maandag is Oom Eli Muskita overleden. Oom Eli ligt opgebaard in uitvaartcentrum, Bachweg 2 (achter de Torentijdweg) te Middelburg. Vrijdag 19 juni is daar gelegenheid tot afscheid nemen van 19.00 – 19.30 uur.

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 20 juni om 10.00 uur in het uitvaartcentrum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de Molenweg te Oost Souburg.

NĂ¡ de begrafenis keert de familie terug in voornoemd uitvaartcentrum, waar er gelegenheid is de familie te condoleren.