Afgelopen vrijdag 20 juli zijn overleden:

Sander Malawau (69): 

MP (Vertroostingsdienst) is op woensdag 25 juli a.s. om 20.00 uur. De uitvaartdienst is donderdag 26 juli om 11 uur. Beide diensten vinden plaats in de Molukse kerk ‘Bethlehem’, Rijnstraat 14, 4331 CR Middelburg. Begrafenis van Sander is om ca. 14.00 uur op de Begraafplaats aan de Biggekerksestraat te Koudekerke.

Ricardo Pongajow(56):

Gelegenheid is er om op maandag t/m woensdag afscheid te nemen van Ricardo in het uitvaartcentrum Adagio, Buitenhovelaan 1, 4337 HJ Middelburg – tussen 19.00 0 21.00 uur. MP (Vertroostingsdienst)  is op donderdag 26 juli – 20.00 uur in de kerk van bovengenoemd uitvaartcentrum. Afscheidsdienst is op vrijdag 27 juli om 12.00 uur in hetzelfde uitvaartcentrum en aansluitend zal de begrafenis om ca. 14.00 uur plaatsvinden op de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg.

Ná de begrafenis is er gelegenheid iets te drinken en te eten samen met de familie in ‘Tabadila’, Rijnstraat 20 – in de Molukse Wijk – te Middelburg.