PRO2018-foto: Ton Geerts

Peringatan Ride Out 2018 – The day after

Deze elfde editie vergde uitzonderlijk veel voorbereiding van de PRO organisatie en de PRO2018 werkgroepen.
Getriggerd door de afwijzende houding van burgemeester Koen Schuiling van gemeente Den Helder, werd de uitvoering van PRO2018 op scherp gezet. Ondanks de positieve basishouding van de burgemeesters van Assen, Ooststellingwerf en Lelystad, waren toch alle politieke ogen gericht op de uitkomst in Den Helder. Omdat de burgemeester ook de politie aanstuurt, kwam onze uitstekende relatie met de Nationale Politie ook onder druk te staan.

Doordat de voorbereidingen zoveel moeite, tijd en energie kosten zakte af en toe de moed ons in de schoenen en moesten we elkaar oppeppen om weer door te gaan.
De PRO is namelijk volledig opgezet door vrijwilligers die, naast hun baan en privéleven, hier veel tijd in steken. De Pro organisatie en de werkgroepen bestaan uit mensen die dit op vrijwillige basis doen gedreven door het goede doel. Het doel wat burgemeester Koen Schuilink negeert en waar hij niet over wil praten. Het doel waarvoor wij ons al jaren inzetten. Het doel waar we ook nog jaren voor doorgaan.
TOT DE LAATSTE GEVANGENE VRIJ IS!!!!!

Bouke Niggendijker, gemeenteraadslid Den Helder beschrijft dit als volgt op FB:
“De Ride Out komt op voor de mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Met dat doel gaat het niet om een kleine gemeenschap maar gaat dit ons allemaal aan en zou een beoogd bezoek door Peringatan Ride Out aan een willekeurige gemeente in Nederland moeten worden omarmd en niet worden geweigerd omdat….”

DAT DOEL KAN EN MAG JE NIET NEGEREN!!!

Uiteindelijk, door intensief samen te werken met de werkgroepen en de Nationale Politie, hebben we een goed alternatief met gemeente Hollands Kroon kunnen uitwerken en werden alle vergunningen één week voor het evenement verleend.

En na maandenlange voorbereiding is gisteren eindelijk de Peringatan Ride Out 2018, editie 11, gereden.
Vandaag loopt ons hoofd nog over van alle indrukken en genieten we volop na, met de vele foto’s en filmpjes die gepost worden.
Met dank aan de wijkraden, stichtingen, kerken, werkgroepen en gemeenschappen in Assen, Oosterwolde, Den Helder en Lelystad voor de vele uren voorbereiding wat allemaal is gedaan met liefde.
De Peringatan Ride Out is een begrip geworden en is niet meer weg te denken. Veel motorrijders kijken hier al ver van tevoren naar uit en de trouwe deelnemersgroep groeit.
Om de hele Peringatan Ride Out van begin tot eind, met zo’n grote groep eensgezinde motorrijders te rijden, geeft een uniek gevoel wat moeilijk valt te omschrijven, maar wij weten zeker dat elke deelnemer dit weer gevoeld heeft.
Het is een gevoel van saamhorigheid, van eenheid en van gedeelde trots. Trots op elkaar, trots op de wijken die ons ontvangen, trots op al die mensen die ons begroeten met vlaggen in de wijken, langs de weg, op snelwegen, viaducten en tankstations.
Ook maakt het veel emoties los.
Verdriet om het onbegrip van de politiek.
Boosheid over het wantrouwen van de politie.
Pijn omdat we nu al voor de 11de keer moeten rijden, omdat onze broeders al 11 jaar vastzitten en nog steeds niet vrij zijn.

ALE RASA, BETA RASA
POTONG DI KUKU, RASA DI DAGING
Dat gevoel dat zo diepgeworteld zit in ons volk, in ons bloed waardoor we de gezamenlijke belofte maken dat we zullen blijven rijden tot de laatste gevangene vrij is.

De oproep om gezamenlijk bezwaar aan te tekenen richting de afwijzing in gemeente Den Helder was niet aan dovemansoren gericht. Er zijn ruim 5000 bezwaarschriften verstuurd waardoor de Ride Out ook een stem heeft gekregen die niet genegeerd kan worden:
BANGSA MALUKU
ÉÉN STEM, ONE VOICE, SATU SUARA!!!

De blokkers van Sahabat Maluku hebben onder leiding van de Road Captain ism de Nationale Politie en de verkeersregelaars, weer keihard gewerkt om de veiligheid van elke motorrijder te waarborgen.
Door namen te noemen, lopen we risico dat we anderen te kort doen, maar we willen toch Harley Davidson Nieuwerkerk ad IJssel noemen die kosteloos de hele Ride Out met hun service bus achter de stoet heeft aangereden om mogelijke pechgevallen weer op weg te helpen. Daarnaast willen we Pieter Lekahena en zijn team van verkeersregelaars bedanken voor de professionele begeleiding. Cheriette Lemaire voor het ontwerpen, maken en doneren van de unieke PRO hangers. Maar ook onze contactpersoon van de Nationale Politie regio Midden Nederland en de SGBO coördinator, voor hun ondersteuning tijdens de voorbereidingen en op de weg.
We zijn dankbaar dat de Pemerintah onze actie ondersteund heeft door aanwezig te zijn bij de start in Assen. Ook voor de aanwezigheid en steun van Njonja Soumokil en haar zoon Thommy zijn we zeer dankbaar.

Omdat bij sommige wijken de acties om geld in te zamelen nog niet afgerond zijn, zullen we de uiteindelijke financiële opbrengst later deze week bekend maken.
Verder willen wij nog onze verontschuldigingen aanbieden aan die mensen in Assen, die ons tevergeefs hebben opgewacht. De route van de Ride Out is niet op het laatste moment gewijzigd, maar was de route die we ook al 2x bij de test ritten gereden hadden. Door miscommunicatie is in Assen de verkeerde route doorgegeven. Wij betreuren dit ten zeerste en zullen hier ook lering uittrekken voor de volgende keer.

Net zoals voorgaande jaren ontvangen wij weer veel dankbetuigingen. En ook deze keer willen wij dit graag omdraaien.
Wij zijn dankbaar dat wij in een positie zijn dat wij dit kunnen organiseren.
Het behaalde resultaat wordt gevormd door de vrijwillige inzet van alle mensen in de Molukse wijken en de motorrijders die voor dag en dauw op hun motor stappen en ’s avonds laat weer thuiskomen.
Het behaalde resultaat wordt gevormd door de financiële bijdrages, groot of klein, die mensen geven om het goede doel te ondersteunen.
Het behaalde resultaat wordt gevormd door jullie!!!!

INGATAN KATONG PUNJA SEDJARAH !!!
APA DATANG DARI MUKA DJANGAN UNDURE !!!
SAMPAI BAKU DAPA DI PERINGATAN RIDE OUT 2019 !!!
MENA !!!

RIDE OUT
© Egbert Hovenkamp II

Rijd uit
de wereld in
om met aanwezigheid
en geluid
aandacht te vragen
voor mensen
die hier niet zijn
maar die leven
achter tralies
terwijl wij hier
in een mate van vrijheid
onze harten openen
en hen daarin aanwezig weten
Rijd uit
de straten op
om in gedachten te roepen
dat we niet allemaal
op motoren van wind om het hoofd
in vrijheid
op motoren van ogen die de horizon zien
in vrijheid
op motoren van oren die luisteren
in vrijheid
op motoren van voeten die bewegen
in vrijheid
op motoren van handen die reiken
in vrijheid
op motoren van woorden die klinken
in vrijheid
op motoren van dansen die spraakzaam
in vrijheid
Rijd uit
laat zien
vraag aandacht
kom veilig thuis
in vrijheid