Woensdag 25 juli, aanvang 19.00 uur zal gezamenlijk met medewerkenden en belangstellenden in grote lijnen de programmering, draaiboek c.q. takenpakket worden doorgenomen. Natuurlijk hopen we op genoeg medewerkers die we in kunnen zetten bij de verspreiding van pamfletten, opbouw en afbouw, versieringen etc.. waar natuurlijk de wijkbewoners van harte welkom zijn om zijn steentje bij te dragen.

Definitieve programmaboekjes zal door het comité worden vrijgegeven. Aan een ieder wordt gevraagd bekendheid te geven aan ons 30e editie Midzomerfeesten Molukse Wijk Oost Souburg!