3320_001

Het initiatief

Met een wandeltocht is het initiatief genomen om – in elk geval – de vrijwilligers van Stichting Mae Uku in beweging te krijgen, zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken. Medestanders en bekenden mee te krijgen waarbij tegelijkertijd actie gevoerd kan worden ter ondersteuning van – de projecten van Stichting Stedenband Vlissingen-Ambon – als het goede doel in 2015.  De deelnemende lopers kunnen zichzelf laten sponsoren door geld (wens is minimaal 5 euro) op te halen voor het goede doel.

Een drietal Molukse Wijken bestaan en staan nog steeds – zeker sinds 1951 – op Walcheren in Zeeland. De KNIL-soldaten met hun gezinnen werden toentertijd door het Rijk geconcentreerd en samengebracht van houten barakkampen naar nette, moderne rijtjeshuizen in SOUburg, MIddelburg en KOUdekerke (SOUMIKOU). Deze wijken vormen de basis ook voor de SOUMIKOU- Wijkentocht/Mars.

Een leuke bijkomstigheid is de woordassociatie memorerend aan Mr.Dr. Chris Soumokil. Terugdenkend ook aan de eerste Molukse Stichting in Nederland, nl. die van Middelburg, hier in Zeeland.

Iederéén is van harte uitgenodigd mee te doen. Dan wel als deelnemer ofwel als sponsor, deelnemer of vrijwillige medewerker!!! ZATERDAG 14 november  2015!!!

11935150_1025309454155812_5858771424546518398_oSponsorwandeltocht SOUMIKOU

Een bijdrage van MINIMAAL 25 EURO hebben al wat particulieren/organisaties reeds gestort via IBAN: NL12RABO0154475831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. “………. (naam/organisatie) wandelt mee!”  t.w. ....kel. Alex Soplantila..NGPMB djemaat Souburg..kel. Waisapy, G…JA-Volleybaldames..Activiteitengroep Middelburg..Geredja Kristen Protestan Maluku.. Wg Ouderen(Bestuur MU)..Fluit&Tifagroep Masohi(Bestuur MU)..Projektgroep Leskisten(Bestuur MU)..Wijkraad Souburg(Bestuur MU)..SC Toma(Bestuur MU)..Perk.Muhabet(Bestuur MU)..Wg Jospan-LineDance(Bestuur MU)..wg Bar, Beheer, Schoonmaak(Bestuur MU)..Werkgroep Kupu-Kupu..kel. Janny & Bob Latuheru, GKMS okt.’69….

Een kleiner bijdrage – altijd welkom – is er ook gestort: ..Groen Links Vlissingen.. 

én hopelijk dat er NOG MÉÉR  binnenkomt…… Namens SouMiKou-initiatief (Mona Matitaputty, Gabe Waisapy, Maria Nanuru, Lies Saija, Mary de Lima &  Lucas Waisapy) dank alvast voor de (financiële) ondersteuning!

12120011_1025309957489095_1034490177007864805_oWie wandelen er dan nog méér mee?  Natuurlijk hoor je in de ‘wandelgangen’ dat er al heel veel mee willen wandelen en jawel, ook Alex Soplantila(gemeenteraadslid Vlissingen) heeft nu toch toegezegd dat hij zou meelopen; Gabe, Mona, Maria, Lies en b luc van het initiatief lopen sowieso mee evenals Irene Latumeten, Tina Telussa, Nur Tuanaya, Danielle Boera, t Lies Siegers, Christien Unawekla, Teintji Akaluaman, Otta Waisapy, Corrie Waisapy, Arthur Abalain, Franky Matitaputty, Nona Pentury , Petra Titiheru, Janny Latuheru, Bob Latuheru, Trees de Queljoe, Elsa v Garsel-Titaley, Nanda Telussa, Naomi Jansen, Leeroy Leyting, Njonkie Pattinama, Anique Nanuru, Balthazar Pasalbessy, Rina & Jona Usmany…..

Dus nu al genoeg mensen uit te kiezen om te sponsoren <<  SouMiKou-formulier >> voor de 5, 10 of 18 kilometer……..Neem even zelf contact met de wandelaars om ze te sponsoren, vééél leuker, toch!

 

1391524_1404547806443382_1159217940_nHet goede doel

Sinds de eeuwwisseling houdt Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) zich intensief bezig met het welzijn en de gezondheidszorg in Ambon(Molukken, Indonesië).

Zo stuurt SSVA al jaren chirurgenteams naar Ambon om de bewoners van de Molukse archipel (gratis) te opereren. Het gaat om de allerarmsten in de samenleving. De gezondheidszorg in Ambon beschikt nog niet over specialistische chirurgen. De chirurgen uit Nederland zijn gespecialiseerd in oogheelkunde, urologie en plastische chirurgie. Zij offeren hun vakanties op om deze operaties te verrichten. Er zijn intussen duizenden patiënten geopereerd.

Om deze medische projecten te kunnen uitvoeren is veel geld nodig en grote motivatie van alle vrijwilligers van SSVA. Blijkbaar is die motivatie ook aanwezig bij maatschappelijk betrokken medewerkers van Stichting Mae Uku.

1377608_1404549889776507_1886395524_nWe zijn dan ook erg blij dat deze mensen deze medische projecten willen ondersteunen door het nuttige met het sportieve te verenigen en een sponsorwandeltocht te organiseren op 14 november a.s. langs de drie Molukse wijken. Souburg, Middelburg en Koudekerke – SOUMIKOU.  De opbrengst gaat naar het operatieteam plastische chirurgie dat begin 2016 naar Ambon vertrekt. Dit team gaat dan patiënten opereren met hazenlippen, brandwonden en andere ernstige misvormingen.

Hebt u hart voor de allerarmsten op de Molukken en wilt u deelnemen, dan kunt u inschrijven per email: stichting@mae-uku.nl, mobiel van Lucas -06 24288402 of van Maria -06 24390765. Deelnemersbijdrage ad 2,50 kunt u contant met de initiatiefnemers verrekenen, dan wel op via IBAN: NL12RABO0154475831 t.n.v. Stichting Mae Uku o.v.v. ‘…….(naam) wandelt mee’

Heel veel wandelplezier!

Zie voor nadere informatie over het werk van SSVA : www.vlissingen-ambon.nl, Facebook, Twitter