De 2e zaterdag van augustus organiseert Mae Uku weer de maandelijkse wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen voor de vertrouwde 15-10-5 km vanuit het Mae Uku gebouw te Oost Souburg.

Omdat het deze maand een sponsorwandeltocht betreft zijn de vertrektijden aangepast naar achtereenvolgens 09.30 uur(15km), 10.00 uur(10km) en 10.30 uur(5km). Ook de deelnemersbijdrage is eenmalig gesteld op 3 euro inclusief koffie/thee. Een nieuw wandelboekje is eveneens verkrijgbaar ad 1 euro en voor deze sponsorwandeltocht zijn speciale stempelposten opgesteld door de plaatselijke Molukse Wijken aan de Cithershilsingel in Koudekerke (bij tante Sjaan  Talahatu) en de Rijnstraat in Middelburg(bij Moluks Zorgcentrum Tabadila). Het startbureau Mae Uku in Oost Souburg, waar ook afgemeld dient te worden is open van 08.30 – 14.00 uur. Daar is ook een voetmassage wederom door Rentia mogelijk, of kan er na de tocht o.a. een soepje en/of tosti worden genuttigd en een gezellig samenzijn met alle betrokkenen bij de organisatie en die hebben meegelopen met deze sponsorwandeltocht.

SouMiKou‘ staat voor de drie Molukse wijken op Walcheren. Om de achtergronden van de Molukse bevolkingsgroep in Zeeland te weten te komen, moeten we even teruggaan in de tijd.

In 1951 werden de Molukkers, toen Ambonezen genoemd, overgebracht naar Nederland. De Nederlandse regering besloot deze groep te huisvesten in barakkenkampen onder volledige verantwoordelijkheid van de overheid. Het was in die tijd niet toegestaan om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Iedereen was afhankelijk van “zakgeld”: iedere week kregen de vrijgezellen 3 gulden per persoon, elk gezin 7 tot 12 gulden, afhankelijk van de grootte van het gezin. Eten werd gratis verzorgd vanuit de centrale keuken. Evenzo de vaste lasten, zoals huisvesting, water, gas, stroom, het onderwijs van de kinderen en de sociale (groeps)activiteiten. Alles was voor rekening van de Nederlandse overheid. Verantwoordelijk voor de uitvoering was het C.A.Z. (Commissariaat van Ambonezenzorg).

De volledige sociale zorg en verzorging werd echter hoe langer hoe minder. De centrale keuken werd opgeheven. Iedereen werd verplicht gesteld om voor zichzelf te zorgen. De zelfzorgregeling werd ingevoerd. Daarna kreeg men toestemming om buiten het kamp aan het werk te gaan, zoals in fabrieken, op kantoor, enz.

Vanaf 1960 werden open woonwijken gebouwd voor de Ambonezen met het doel hen te laten integreren in de Nederlandse samenleving. De wijken werden beheerd door CRM en Rijksdomeinen.

In Zeeland waren tussen 1951 en 1960 19 ambonezenkampen of woonoorden geweest, voorheen D.U.W.- kampen (Dienst Uitvoerende Werken). Van de 19 ambonezenkampen bleven in 1961 nog 7 over. Vanaf dat jaar verhuisden de Ambonezen (Molukkers) naar de 3 nieuwbouwwijken op Walcheren: – SOUburg, MIddelburg en KOUdekerke.

vertegenwoordiging vrijwilligers 3 wijken tijdens de 1e SouMiKou-tocht in 2015 tbv SSVA.

Een wandeltocht langs dezelfde route van 15 kilometer is een manier om kennis te maken en ook nog eens voor het goede doel te lopen op zaterdag 12 augustus 2017. Inschrijfkosten is voor deze ene keer verhoogt van 1,50 naar 3 euro per deelnemer.

Aan deelnemers vragen wij middels het SouMiKou-sponsorformulier sponsoren te vinden met een bijdrage voor het goede doel. Of het nou 1 euro is of 10 euro; iedere bijdrage is van harte welkom. De opbrengsten worden gebruikt voor de organisatie van 35e Midzomerfeest op 17-18-19 augustus van Stichting Mae Uku in Oost Souburg.

KLIK OP>>>SouMiKou-formulier<< voor het uitprinten van UW EIGEN SPONSORFORMULIER!

Aan collega-organisaties is een oproep gedaan voor een bijdrage aan de wandeltocht! Ook u – als particulier – kunt dat doen door 35 euro te storten op NL12RABO 01544.75.831 o.v.v. ‘SouMiKou-2017’ t.n.v. Stichting Mae Uku.

Namens wandelgroep SouMiKou

Mona Matitaputty, Gabe Waisapy, Maria Nanuru, Lies Saija, Mary de Lima en Lucas Waisapy