~~~~~~ U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G  ~~~~~~

 Aan de Molukse organisaties in Zeeland

Aan alle bewoners van de Molukse wijk  Oost Souburg.

 

Het jaar zit er weer bijna op en we gaan ons opmaken voor het komend jaar. Zoals we het jaar 2015 zijn gestart, luiden wij ook 2016 in met een

Nieuwjaarsreceptie  en nodigen u uit op

zondag 10 januari 2016, aanvang 19.00 – 21.00 uur in “Mae Uku” Prins Hendrikstraat 35A te Oost Souburg

De sprekers bij de vorige edities, o.a. namens de Kerkenraden, Sportclubs, Wijkraden, Werkgroepen, Hulporganisaties Maluku – en allen opererend vanuit het Walcherse – hebben ons gesterkt om door te gaan.

Zó waren in 2015 de hoogtepunten en dieptepunten, o.a. de doedag, ‘Pelita’ bus-excursie, de 33e Midzomerfeest, toch weer een Junior Academy, sponsorwandeltocht en uitkomend met een weekend-trip uiteindelijk weer bij een gezamenlijke kerstversiering. Door samenwerking en communicatie konden we bergen verzetten, doelend op de  werkzaamheden gericht op de samenleving in de Molukse gemeenschap.

Deze werkzaamheden willen wij ook het komend jaar zo goed als mogelijk uitvoeren en wij menen dat een optimale samenwerking met Molukse organisaties, hetzij op cultureel-, sport-, kerkelijk gebied dan wel anderszins, hiertoe zeker bijdraagt.

Samen met de vrijwilligers binnen Mae Uku zullen wij u graag verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

IMG_1109Tot ziens op zondag 10 januari 2016!

Bestuur Stichting Mae Uku