Bijgaand een impressie van de informatiebijeenkomst van Stichting Dekat di Hati afgelopen vrijdag. Verschillende projecten werden toegelicht evenals de ervaringen net opgedaan door vrijwilligers op de Molukken. Langer lopende projecten, maar ook op stapel staande projecten. Foto’s, videobeelden, hapjes, drankjes, gezelligheid m.m.v. de band “Joop & Friends”, een viertal ons bekende muzikanten vanuit Amsterdam ingevlogen.

Ook de volgende dag – zaterdag 25 november – was er een PS-activiteit waarbij onze vrijwilligers werden ingezet in Mae Uku.

Deze week 48 staat o.a. op woensdag 29 november vanaf 19.45 uur een M.O. (medewerkers-overleg) gepland met de agendapunten:

      1.  Opening

         – verklaring voorzitter.

         – mededelingen bestuur.

         – binnengekomen stukken. (BO )

  1. Stand van zaken
  2. Voorbereiden lopende zaken
  3. Verjonging bestuur
  4. Rondvraag
  5. Einde overleg

 

De weekbrief ziet er voor onze vrijwilligers als volgt uit in week 48   (ma. 27 nov. t/m zo. 3 dec.)

Beheerder van de week    :    Ben  Sekewael        06 – 38587131

Bar medewerkers zijn      :    Danielle Wijnen-H., Joke Telussa en Max Liptiay

AKTIVITEITEN  zijn   :

Maandag        27    november    :    09:30 – 11:30 u.    Ouderen groep    gym

:    13:00 – 15:30 u.    Schoonmaak groep

:    18:30 – 19:30 u.    Fluitgroep “Masohi”

:    20:00 – 22:00 u.    Line dance                (bardienst)

Dinsdag        28    november      :    13:00 – 16:30 u.    Zanggroep  “Arumbae”

:    19:30 – 22:00 u.    Line dance                (bardienst)

Woensdag     29    november     :    09:30 – 11:30 u.     Ouderen groep

:             19:45 u.         MedewerkersOverleg

Donderdag    30    november     :    18:30 – 22:00 u.    Tiji  &  Qigong